O nás

Nie, názov združenia Beautiful People nepramení z osobného presvedčenia o našom vábnom zovňajšku. I keď… 🙂 Ale poďme k veci. Sme dvojka milovníkov kreativity, baví nás predovšetkým práca s obrazom, zvukom a textom, pričom tieto aktivity chceme zamerať na zmysluplné projekty.

Cieľom nášho združenia je výroba propagačných materiálov, realizácia kampaní, diskusií a edukačných aktivít zameraných najmä na posilnenie povedomia občianskej spoločnosti o spoločenských /aj tabuizovaných/ témach na regionálnej (Turiec) i celoplošnej úrovni. Nosnými témami sú predovšetkým základné ľudské práva a slobody, búranie predsudkov voči minoritným skupinám obyvateľstva, ochrana životného prostredia a podpora regiónu.

Nie je nám jedno, že nenávisť a predsudky sa šíria a dostávajú taký veľký priestor, pričom argumenty a fakty idú často bokom. Chceme upozorniť na dôležitosť triezveho uvažovania, otvoriť diskusiu, klásť otázky, podporovať ľudskú individualitu a ukázať, že byť v niečom iný ako majorita, neznamená automaticky byť zlý. Chceme poukázať na dôležitosť nielen zdravej spoločnosti ale aj zdravého životného prostredia. Chceme, dať priestor všetkým, ktorí sa snažia o to, aby sa nám tu žilo lepšie…bez nenávisti, potreby liečiť si vlastné komplexy na iných, či urážok. I keď si niekedy vieme rypnúť 🙂

Čo produkujeme?

 • video
 • audio
 • reportáže
 • fotografie
 • tlačové správy
 • copywriting
 • diskusie
 • edukačné aktivity

Na čo sa orientujeme?

 • ľudské práva a slobody
 • boj proti predsudkom a diskriminácii
 • minority / národnostné menšiny, LGBTI, náboženské vierovyznanie
 • životné prostredie
 • regionálny rozvoj /Turiec
 • život…
Názov Beautiful People vyplýva síce z jedného dramatického momentu pri pive so šťastným koncom, ale v konečnom dôsledku ide o víziu nastavenia spoločnosti, v ktorej by sa nám žilo lepšie.