Tatiana Brnová, OZ Žena v tiesni: Neoplatí sa byť voči násilníkovi ústretový

dve ženy stoja vedľa seba

25. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom na ženách. V tejto súvislosti  sa rozbehlo viacero iniciatív aj v podobe 16-dňového aktivizmu. A keďže je to téma dôležitá, žiaľ, často aj zľahčovaná, o to viac cítime potrebu dať jej priestor.

OZ Beautiful People pre vás pripravilo rozhovor na tému násilia páchaného na ženách so zameraním sa na partnerské vzťahy resp. domácnosti. Chcú sa agresori zmeniť? Akí sú to ľudia? Prečo samotné ženy, na ktorých je násilie páchané, ospravedlňujú násilníkov? Prečo bagatelizujeme násilie páchané na ženách? Ako by nám pomohla ratifikácia Instanbulského dohovoru? Aké služby poskytuje OZ Žena v tiesni? Aj o tom viac zaznelo v rozhovore.

Hostka: Tatiana Brnová, OZ Žena v tiesni